Het VLU doet meer dan het organiseren van werkdagen. Zo adviseert zij overheden en particulieren.
Voor overheden zijn er onderzoeksrapporten en inrichtings- en beheerplannen geschreven over het Udense landschap (i.c. de Groen-Blauwe Ruit om Uden), de spoordijk, poelen en vennen, ecologisch groenbeheer en kersenboomgaarden.

Voor recreatieplas Hemelrijk is de landschappelijke inpassing ontworpen en aangelegd. Voor diverse Udense boeren, burgers en buitenlui zijn inrichtingsplannetjes gemaakt voor hun tuinen en erven.
Ook zijn er diverse projecten langs de Leijgraaf gerealiseerd. Daarnaast zijn er meerdere ommetjes ontworpen. Op tal van plaatsen zijn overhoeken opnieuw ingericht. Ook de Kersenboomgaard en het Klimaatbos zijn VLU projecten, alsmede de tijdelijke natuur op het DICO terrein en het akkerrandenbeheer op Hoogveld.
De laatste jaren heeft de sVLU projecten gedraaid op de Wijstgronden Uden (natuurherstel en knuppelbrug) en in de groene bufferzone tussen Uden-Zuid en Volkel-West (park De Meulenreek).

   

© | Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina