VLU is een erkende ANBI instelling. Hier vindt u ons financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2021.

Ook het Jaarprogramma 2021-2022 en de laatste versie van het Jaarverslag 2020-2021 treft u aan, evenals de SVLU nieuwsbrief 2020 en 2019.

Hier vindt u tevens de actuele statuten, het beleidsplan en het meerjarenplan van sVLU.