VLU is een ANBI instelling. Hier vindt u ons meest actuele financieel jaarverslag 2017 (balans en exploitatie) en de begroting 2018.
Ook het Jaarprogramma 2018-2019 en de laatste versie van het Jaarverslag 2017-2018 treft u aan, evenals de sVLU nieuwsbrief 2018.
Hier vindt u tevens de actuele statuten, het beleidsplan en het meerjarenplan van sVLU.

Tevens treft u hier als achtergrondinformatie het financieel jaarverslag 2016 (balans en exploitatie) en de begroting 2017 aan.

In februari 2019 volgen de Balans en Exploitatie 2018 en Begroting 2019. Verder wordt dan ook het Meerjarenplan 2019-2023 aangeleverd.

   

© | Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina