Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) maakt zich sterk voor het behoud van kleine landschapselementen (KLE) in/rondom Uden. Al deze elementen hadden vroeger een eigen functie in het (agrarische landschap) als drinkplaats, vee- en wildkering, beschutting, windkering, leverancier van brandhout en timmerhout, leverancier van vruchten, etc.

Specifieke kleine landschapselementen (KLE) rondom Uden zijn drinkpoelen, vennen, erfbeplantingen, beukenhagen, lei-linden, knotwilgen, elzensingels, eikenhakhoutwallen, heideveldjes, hoogstam vruchtboomgaarden, etc. Het VLU geeft informatie en educatie aan de Udense bevolking door persberichten, dia-lezingen en de jaarlijkse fietstocht.

   

© | Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina