De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) maakt zich sterk voor het behoud van kleine landschapselementen (KLE) in/rondom Uden. Al deze elementen hadden vroeger een eigen functie in het (agrarische landschap) als drinkplaats, vee- en wildkering, beschutting, windkering, leverancier van brandhout en timmerhout, leverancier van vruchten, etc.

Specifieke kleine landschapselementen (KLE) rondom Uden zijn (veedrink)poelen, vennen, erfbeplantingen, beukenhagen, lei-linden, knotwilgen, bloemenbermen, eikenhakhoutwallen, overhoeken, heideveldjes, hoogstam vruchtboomgaarden, zandpaden, etc. De sVLU geeft informatie en educatie aan de Udense bevolking door persberichten, dia-lezingen en de jaarlijkse fietstocht.