De sVLU werkt samen met IVN Uden, Vogelwacht Uden, Brabants Landschap, gemeenten Landerd & Uden, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Stichting Udense Kersenboomgaarden, Monumentencommissie, De Maashorst, ZLTO-ErvenPlus, Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) nationale Natuurwerkdag, NL Doet, Udenaardetoekomst, etc.

ivn.nl/uden aaenmaas.nl boomfeestdag.nl
vogelwachtuden.nl staatsbosbeheer.nl allemaalmaashorst.nl
brabantslandschap.nl kersenboomgaarden.nl groenendoen.nu
natuurwerkdag.nl uden.nl groenontwikkelfondsbrabant.nl