De sVLU informeert mensen actief te over het belang van het behoud, beheer en ontwikkeling van kleine landschaps-elementen vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie en over het belang van (vrijwillig) landschapsbeheer en (kleinschalige) landschapsprojecten.

sVLU is ook actief op FaceBook én op Twitter als @sVLUden.

Zij doet dit via het verspreiden van convocaties, het schrijven van persberichten, het opstellen van artikelen voor Wijstheden en Bruujsel, het verspreiden van onze folder, het verstrekken van een nieuwsbrief, het geven van interviews, het verzorgen van dia lezingen en power-point presentaties, alsmede het vastleggen van het beheer op foto. Verder organiseert zij elk jaar een fietstocht voor de Udense bevolking.