Het VLU informeert mensen actief te over het belang van het behoud van kleine landschaps-elementen vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie en over het belang van (vrijwillig) landschapsbeheer en kleinschalige landschapsprojecten.
VLU is ook actief op FaceBook; op Twitter als @sVLUden.

Zij doet dit via het verspreiden van convocaties, het schrijven van persberichten, het opstellen van artikelen voor Wijstheden en Bruujsel, het opstellen van onze folder, het geven van interviews, het verzorgen van dia lezingen en power-point presentaties, alsmede het vastleggen van het beheer op foto.

Verder organiseert zij elk jaar een fietstocht voor de Udense bevolking.

   

© | Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina