a. U kunt deelnemen aan één van onze 10 - 12 werkdagen.

b. U kunt deelnemen aan onze jaarlijkse fietstocht/fietsexcursie.

c. U kunt ons hout (brandhout) kopen voor uw haard of kachel.

d. U kunt ons sponsoren, zowel financieel als materieel / in natura.

e. U kunt al vriend van het Udense Landschap worden vanaf € 10,00 per jaar.

f. U kunt ons steunen door een donatie in de vorm van een gift, erfstelling of legaat. U kunt hierover advies vragen bij uw notaris.

Klik hier om contact te leggen met de sVLU.