De Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) is opgericht in 1989. Het was de eerste gezamenlijke werkgroep van IVN en Vogelwacht. Ernest de Groot was de eerste coördinator. Zo'n 10 jaar later werd Willem Peters coördinator. In 2013 werd hij de eerste voorzitter van de stichting VLU.
De missie van deze stichting is: 'sVLU, actief met landschap in de weer'.

VLU heeft als doel behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in - en rondom Uden, om zo de natuur- en landschapswaarde van de kern en het buitengebied te vergroten. Het VLU verwezenlijkt dit doel door onderzoek, werkdagen, projecten, adviezen, voorlichting/PR en educatie.
VLU is een ANBI instelling. Onze financiele jaarverslagen (balans en exploitatie) en de begrotingen van meerdere jaren treft u onder de rubriek downloads aan, evenals de statuten, het beleidsplan en het meerjarenplan van sVLU.

Het bestuur van de stichting VLU bestaat uit W. Peters (voorzitter), E. de Groot (secretaris / vice-voorzitter), J. Vloet (penningmeester), J. van Lieshout (lid) en J.W. Hermans (lid).

   

© | Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina