Jaarlijks staan er elk (winter)seizoen 12 gevarieerde werkochtenden gepland bij particulieren, de gemeente, het waterschap en/of Staatsbosbeheer. Er worden dan poelen gegraven, bomen en struiken geplant, wilgen geknot, elzensingels afgezet, eikenhakhoutwallen terug gesnoeid, heggen geknipt en vruchtbomen gesnoeid. Leden van IVN en Vogelwacht en ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.

Het VLU zorgt voor gereedschap en koffie/thee in de pauze. Iedereen is van harte welkom om een keer mee te helpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig werk in de vrije natuur. Voor nadere informatie, het jaarprogramma of haardhout klik hier voor de rubriek 'Contact' of kun je terecht bij Willem Peters (0413-252529) of Ernest de Groot (0413-251370).

Onder de rubriek downloads vindt u het meest actuele jaarprogramma en het jaarverslag.

   

| Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden print deze pagina